Đoàn do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm trưởng đoàn.

Đồng chí Trần Công Phàn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, Đoàn gồm 12 thành viên do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm trưởng đoàn.

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành KSND của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao trình bày tại buổi làm việc đã đề cập đến tình hình triển khai Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như việc phối hợp giữa VKSND với TAND, các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tấn, báo chí trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan.

leftcenterrightdel
Đại biểu VKSND tối cao dự buổi làm việc 
leftcenterrightdel
 Các thành viên đoàn kiểm tra tại buổi làm việc

Theo đánh giá, thời gian 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của ngành KSND thực sự đã có nhiều đóng góp tích cực trong nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Ngành quan tâm, chỉ đạo sát sao, định hướng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Ngành.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp dưới đều xác định tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một công tác quan trọng của VKSND, là công việc thường xuyên, hàng ngày của chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của ngành KSND đã có sự chuyển biến cả bề rộng và chiều sâu, góp phần kịp thời đưa pháp luật vào thực tiễn công tác của Ngành, đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời, giúp người tham gia tố tụng tư pháp thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Tại buổi làm việc, ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn kiểm tra và đại diện các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao đã trao đổi, đề nghị làm rõ, bổ sung những nội dung chưa rõ, còn thiếu; nêu lên những kết quả đạt được; phân tích, chỉ ra những mặt còn tồn tại, những khó khăn, hạn chế; đồng thời, đề cập đến các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc chuẩn bị tài liệu và nội dung cho buổi làm việc của VKSND tối cao. Báo cáo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát các yêu cầu; các ý kiến phát biểu sát với nội dung làm việc, trong đó đã giới thiệu những cách làm hay, kinh nghiệm tốt và những kiến nghị có giá trị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành KSND trong thời gian tới.

Điểm lại những kết quả tích cực, nổi bật mà ngành KSND đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua, đồng chí trưởng đoàn nhấn mạnh, với cách làm đổi mới, sáng tạo, phong phú, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành đã góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ đó hình ảnh và uy tín của ngành càng được nâng lên.

Đề nghị Ban cán sự đảng VKSND tối cao tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện báo cáo để gửi Ban Chỉ đạo, đồng chí trưởng đoàn cũng lưu ý về một số nội dung và đề cập đến một số giải pháp, như: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong ngành KSND phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo tuyên truyền, các Tổ tuyên truyền và công chức làm công tác này; đổi mới tư duy, nội dung, hình thức tuyên truyền, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, tăng cường, nâng cao công tác rèn luyện giáo dục phẩm chất trính trị, đạo đức, lối sống, sự gương mẫu của cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong Ngành trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật…

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà VKSND đạt được, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra mong rằng, thời gian tới, ngành KSND sẽ tiếp tục phát huy những thành tích này để giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành ngày càng thiết thực, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra tại buổi làm việc

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, trong những năm qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao luôn nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của VKSND.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được kịp thời, hiệu quả, thời gian qua, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trong ngành KSND. Trong đó, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm tổng kết; phân công trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trong Ngành thực hiện tổng kết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị chủ động tiến hành lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết phù hợp.    

Qua tổng kết, nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được ngành KSND thực hiện bài bản, nề nếp và đạt được nhiều kết quả nổi bật, tích cực, có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả. Công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ trong Ngành, xã hội và nhân dân hiểu rõ hơn về pháp luật, thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã góp phần giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân hiểu hơn về ngành KSND. Ngành cũng xác định việc thực hiện tốt công tác này được xem là một trong những chỉ tiêu để đánh giá công tác thi đua.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của thành viên và đồng chí trưởng đoàn kiểm tra để bổ sung, hoàn thiện báo báo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành KSND.

 

Đắc Thái