leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Ánh Tuyết - Bí thư đảng ủy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc.
Tại hội nghị, bà Hồ Ánh Tuyết - Phó viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc, nhấn mạnh Quy định phối hợp liên ngành trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp là văn bản quan trọng, là một trong những cơ sở để các cơ quan tư pháp trong tỉnh phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu của công dân, đòi hỏi các cơ quan tư pháp hai cấp tỉnh Hậu Giang nắm vững và thực hiện tốt nhằm xây dựng ngành tư pháp không ngừng phát triển, góp phần đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và người dân đối với ngành tư pháp.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo các cơ quan đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề làm được và những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quy định phối hợp.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Quy định liên ngành số 01 và dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết, báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để các đại biểu có cơ sở thảo luận.

Thông qua việc thực hiện Quy định phối hợp đã tăng cường mối quan hệ giữa các ngành, tạo sự gắn bó, trách nhiệm, chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan, góp phần giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân.

Liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh hoàn thành giải quyết 70/70 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không có đơn tồn; định kỳ hàng năm, cơ quan tư pháp tỉnh đều tiến hành sơ kết thực hiện Quy định phối hợp để đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án và Cục THADS tỉnh đánh giá về kết quả thực hiện Quy định số 01, đóng góp thiết thực, cụ thể đối với dự thảo Quy chế mới và một số ý kiến phát biểu của lãnh đạo phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện làm rõ thêm một số nội dung các đại biểu quan tâm.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề làm được và những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quy định phối hợp. Kết quả Hội nghị thành công tốt đẹp, các vấn đề đại biểu đặt ra đều được giải quyết kịp thời tại Hội nghị, Lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh thống nhất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Quy chế mới cho phù hợp với pháp luật hiện hành, với thực tiễn công tác phối hợp.

Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh sẽ hoàn thiện văn bản và chủ trì để bốn cơ quan tư pháp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết, báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, thống nhất áp dụng chung cho hai cấp trong tỉnh những năm tiếp theo./.

Trân Định - Minh Hải