Trước đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã có Quyết định về việc cử bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND TP Đà Nẵng. Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/9/2020.

Các đồng chí được cử bổ sung làm thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND TP Đà Nẵng gồm, đồng chí Nguyễn Công Hải, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ VKSND TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Tiến – Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được cử bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm sát.

Đồng chí Huỳnh Phương Đông, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội VKSND TP Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Thị Trâm, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự VKSND TP Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được cử bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND TP Đà Nẵng.

Xuân Nha