leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Dương. 

Tại Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cùng các thành viên đoàn đã thị sát, kiểm tra kỹ lưỡng từ cách thức trang trí, pano, áp phích đến các cơ sở vật chất, bảng niêm yết danh sách cử tri cũng như thăm hỏi tâm tư, tình cảm của cử tri phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo tiến độ các khâu chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất. Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 1.353 Ban bầu cử. Trong đó, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 125 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.204 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo số lượng, thành phần và sớm hơn so với thời gian luật định.

Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri sớm hơn 6 ngày so với quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đến nay, tất cả danh sách cử tri đều được niêm yết công khai tại trụ sở 177 xã, phường, thị trấn và 1.438 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức phù hợp trên nền tảng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh mà pháp luật không cấm để truyền tải kịp thời, chính xác, nhanh chóng thông tin về danh sách cử tri.

leftcenterrightdel
Chủ tich Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Dương. 

Tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của tiểu ban liên quan đã triển khai sớm, bài bản, khoa học, sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ rõ, sáng tạo thứ nhất là đã ban hành kế hoạch, trong đó chia thành 3 bước, kết thúc mỗi bước tổ chức sơ kết, kiểm đếm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Thứ hai là, linh hoạt trong việc tập huấn nghiệp vụ cho các cấp, làm đến đâu tập huấn đến đó. Thứ ba là, mở rộng dân chủ, có điều kiện sàng lọc, lựa chọn những ứng cử viên có chất lượng tốt nhất, vừa đảm bảo được sự lãnh đạo của tổ chức Đảng vừa tạo được sự đồng thuận. "Đây là cách làm sáng tạo, có thể phổ biến, nhân rộng"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tin tưởng Quảng Ninh sẽ tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với các chỉ tiêu, cử tri đi bầu cao nhất; an toàn tuyệt đối; tạo được sự đồng thuận cao, lựa chọn được người xứng đáng nhất.

Hào Kiệt