(BVPL) - Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Đà Nẵng được điều chỉnh quy hoạch theo hướng hình thành khu trung tâm mới trên nền trung tâm hiện hữu ở quận Hải Châu, thông qua việc chỉnh trang, tái thiết đô thị.