Tháp nước Hàng Đậu (quận Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đang được cải tạo, sắp đặt thành không gian nghệ thuật. Công trình sẽ mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.