Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều học sinh và cả phụ huynh còn lơ là trong việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường.