(BVPL)- Sáng ngày 6/9/2021, ngày đầu thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND của UBNDTP Hà Nội về việc “phân vùng” chống dịch. Tuy nhiên, nhiều điểm giao thông đông đúc, không đảm bảo giãn cách như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.