(BVPL) -  Gần hai tuần  đóng cửa chống dịch, nhu cầu thực phẩm của người dân Đà Nẵng cơ bản được đảm bảo nhờ sự tích cực giúp đỡ mua sắm hàng ngày của các thành viên tổ dân phố.