Tại khu tập thể G6A Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ tình trạng lún nghiêng. Người dân không đồng tình với kết quả kiểm định và kiến nghị lập đoàn thanh tra; yêu cầu được gặp trực tiếp chủ đầu tư và hiện đang "cố thủ", chưa chịu di dời.