Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân ở các khu nhà chung cư cũ nguy hiểm trước mùa mưa bão sắp đến, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ di dời dân tại các chung cư cũ cấp độ D để sớm cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ này. Thành ủy Hà Nội xác định cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm xây dựng đô thị văn minh hiện đại, góp phần bảo đảm ổn định đời sống nhân dân nên yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cần vào cuộc với quyết tâm cao nhất.