Những ngày qua, người dân sinh sống ven biển tỉnh Tiền Giang thiếu nước ngọt trầm trọng. Để chung tay hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã và đang tích cực cung cấp nước sinh hoạt cho người dân các huyện ven biển sử dụng trong mùa khô hạn, thể hiện nghĩa tình, tính nhân văn sâu sắc.