Cứ vào mùa xuân hằng năm, hoa đỗ quyên lại bung nở trên đỉnh Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.