̣̣̣(BVPL) -  160.000 người dân thuộc 5 phường trong vùng cách ly y tế của quận Sơn Trà được hỗ trợ tiền thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/người/ngày để chi tiêu trong những ngày phong toả do dịch COVID-19. Ước tính số tiền cấp phát cho dân sẽ là khoảng 100 tỉ đồng.