(BVPL) - Các cá nhân, tổ chức có thể bị phạt từ 200 nghìn đồng đến 40 triệu đồng hoặc bị xử lí hình sự nếu có hành vi vi phạm các qui định phòng, chống dịch.