Sau khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường từ nay đến hết tháng 3 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, không khí vắng vẻ đã bao trùm khắp các con phố tại Thủ đô. Hiện tại diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.