Tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) được cải tạo, sắp đặt thành một không gian nghệ thuật sắp mở cửa cho khách vào tham quan, trải nghiệm.