Với hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã bầu ra 50 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1

Dương Văn Trang

UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV

2

Nguyễn Văn Hòa

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh

3

A Pớt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

4

Lê Ngọc Tuấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

5

Nguyễn Thanh Hà

UVTV khóa XV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

6

Nguyễn Trung Hải

UVTV khóa XV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

7

U Huấn

UVTV khóa XV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

8

Nguyễn Hồng Nhật

UVTV khóa XV, Giám đốc Công an tỉnh

9

Huỳnh Tấn Phục

UVTV khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10

Trịnh Ngọc Trọng

UVTV khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

11

Nguyễn Đức Tuy

UVTV khóa XV, Bí thư Thành ủy Kon Tum

12

Nguyễn Thế Hải

TUV khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

13

Huỳnh Quốc Huy

TUV khóa XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

14

Y Ngọc

TUV khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

15

Y Thị Bích Thọ

TUV khóa XV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16

Phan Minh Cự

TUV khóa XV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

17

A Cường

TUV khóa XV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

18

Nghe Minh Hồng

TUV khóa XV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

19

Đào Duy Khánh

TUV khóa XV, Bí thư Huyện ủy Kon Plông

20

Nguyễn Văn Lân

TUV khóa XV, Giám đốc Sở Nội vụ

21

Nguyễn Thị Liên

TUV khóa XV, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông

22

Trương Thị Linh

TUV khóa XV, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

23

Rơ Chăm Long

TUV khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

24

Nguyễn Văn Lộc

TUV khóa XV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

25

Đặng Luận

TUV khóa XV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

26

Xiêng Thanh Phúc

TUV khóa XV, Bí thư Tỉnh đoàn

27

Y Phương

TUV khóa XV, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

28

Nguyễn Ngọc Sâm

TUV khóa XV, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy

29

Thao Hồng Sơn

TUV khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

30

Nguyễn Hữu Thạch

TUV khóa XV, Bí thư Huyện ủy Ia H'Drai

31

Nguyễn Hữu Tháp

TUV khóa XV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

32

Blong Tiến

TUV khóa XV, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

33

Bùi Thái Trọng

TUV khóa XV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

34

Phạm Thị Trung

TUV khóa XV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Đinh Quốc Tuấn

TUV khóa XV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

36

A Vượng

TUV khóa XV, Chánh Thanh tra tỉnh

37

Đinh Cao Cường

Bí thư Huyện ủy Ngọc Hồi

38

Nguyễn Văn Điệu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum

39

A Hơn

Bí thư Huyện ủy Đăk Tô

40

Mai Văn Hữu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

41

Nguyễn Tấn Liêm

Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42

Nguyễn Quang Thạch

Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy

43

Phạm Đình Thanh

Giám đốc Sở Tư pháp

44

Võ Văn Thanh

Giám đốc Sở Y tế

45

Ka Ba Thành

Bí thư Huyện ủy Đăk Hà

46

Ngô Việt Thành

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

Hoàng Trung Thông

Bí thư Huyện ủy Đăk Glei

48

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

49

Thái Văn Tưởng

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

50

Dương Thế Võ

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 
PV (theo kontum.gov.vn)