Qua công tác thanh tra về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại Trường THCS Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, các cơ quan chức năng đã chỉ rõ nhiều sai phạm và thiếu minh bạch trong nhiều khoản thu- chi với số tiền lớn.

Trong 2 năm 2016, 2017, nhà trường đã được các cấp có thẩm quyền cấp ngân sách gần 9 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp là hơn 6,7 tỷ đồng; chi thường xuyên và chi khác là hơn 2 tỷ đồng.


 Trường THCS Quảng Hưng nơi xảy ra sai phạm

Trường cũng đã thu các khoản đóng góp, thỏa thuận của phụ huynh học sinh với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý tài chính tại đơn vị đã xảy ra nhiều sai phạm.

Theo đó, đối với việc quản lý thu, chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, đơn vị chưa thực hiện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, 2017 theo quy định; có 38 chứng từ, hóa đơn đơn vị thực hiện sai, thiếu thông tin và không bảo đảm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng (trong đó, có 25 chứng từ, hóa đơn thực hiện sai, thiếu thông tin; 13 chứng từ, hóa đơn chưa bảo đảm nguyên tắc tài chính); đơn vị chưa thực hiện chi trả kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng; chi tiếp khách vượt quá quy định hơn 17 triệu đồng…

Đối với nguồn ngân sách được cấp thì Trường THCS Quảng Hưng chưa thực hiện duyệt quyết toán theo quy định. Khi thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện có 38 chứng từ, hóa đơn đơn vị thực hiện sai, thiếu thông tin và không bảo đảm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Cụ thể, có 25 chứng từ, hóa đơn thực hiện sai, thiếu thông tin; 13 chứng từ, hóa đơn chưa bảo đảm nguyên tắc tài chính; trường chưa thực hiện chi trả kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng; chi tiếp khách vượt quá quy định hơn 17 triệu đồng…

Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí khác ngoài ngân sách được cấp, trường đã thực hiện 58 hóa đơn, chứng từ chi sai quy định, thiếu thông tin, vi phạm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 576 triệu đồng (trong đó có 9 hóa đơn, chứng từ chi trùng nguồn, không đúng mục đích; 49 hóa đơn, chứng từ sai, thiếu thông tin). 

Trong năm 2016 - 2017, tổng số tiền mà trường học này chi không đảm bảo “nguyên tắc tài chính” là hơn 2, 2 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chi sai ngân sách được cấp 1,7 tỉ đồng và số tiền thu của phụ huynh học sinh đóng góp hơn 576 triệu đồng. 

Ngoài ra, việc sử dụng, quản lý tiền học phí tại Trường THCS Quảng Hưng cũng có nhiều nhập nhằng, sai sót, hạn chế và trường học này sử dụng nguồn thu dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018, để chi nhiều khoản không đúng với mục đích.
* Đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân liên quan

Từ những sai phạm, thiếu sót trên tại Trường THCS Quảng Hưng, Thanh tra huyện Quảng Trạch cũng đã nêu rõ những tồn tại và hạn chế tại đơn vị này như: năng lực của hiệu trưởng và viên chức kế toán về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách còn hạn chế; nhận thức các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và nguồn tài chính khác có một số nội dung chưa đầy đủ…

Ngoài ra, Thanh tra huyện Quảng Trạch cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hưng có trách nhiệm thu hồi hơn 37 triệu đồng tiền chi sai nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính.

Đồng thời, kiến nghị UBND huyện Quảng Trạch kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với ông Dương Văn Nghiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hưng về những sai phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí từ các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Kế toán Trường THCS Quảng Hưng về những sai phạm trong tham mưu quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí từ các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong thời gian đảm nhiệm kế toán tại Trường THCS Quảng Hưng.

Đề nghị kỷ luật về mặt Đảng đối với Hiệu trưởng

Thanh tra huyện Quảng Trạch cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức kỷ luật về mặt đảng đối với ông Dương Văn Nghiêm, Hiệu trưởng Trường  THCS Quảng Hưng. Đồng thời, đề nghị Trường THCS Quảng Hưng cần thực hiện nghiêm túc công tác thu, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và cấp hỗ trợ chi phí học tập; chấm dứt việc thực hiện thu quỹ khuyến học từ học sinh đang học tại trường; thực hiện nghiêm túc công tác công khai dân chủ các hoạt động thu, chi tài chính của đơn vị theo quy định…


Nguyễn Cường