leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa. 

Nội dung vụ án: Người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1970, địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Người bị kiện là  UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Theo đơn khởi kiện gửi Tòa án ngày 24/3/2021, các đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện Tòa án ngày 5/4/2021 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày:

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy nhận được quyết định thu hồi 49,7 m² đất có vị trí ở số thửa 489A, tờ bản đồ số 02, tại thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để thực hiện dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh lộ 359, đoạn từ Cầu Bính đến xã Trung Hà, tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy khởi kiện, yêu cầu Tòa án: Hủy Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo đường tỉnh lộ 359 tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên; Hủy Quyết định số 5271/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo Phương án bồi thường hỗ trợ số 33/PA-TCT của UBND huyện Thủy Nguyên.

Kiến nghị UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh lộ 359 phù hợp theo quy định tại Nghị định số 44 ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Thông tư số 36 ngày 30/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quan điểm của người bị kiện là UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu Thủy:

UBND huyện Thủy Nguyên ban hành Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và ban hành quyết định cưỡng chế, giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Nguyễn Thị Thu Thủy đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính có căn cứ và hợp pháp theo quy định của pháp luật nên đề nghị bác yêu cầu của người khởi kiện.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện trình chiếu một số tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh. Phiên tòa được ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng; được truyền hình trực tuyến từ 2 điểm cầu là: điểm cầu trung tâm tại Phòng xét xử (Hội trường C TAND thành phố Hải Phòng) và điểm cầu thành phần tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng tới 3 điểm cầu theo dõi là: Hội trường TAND tối cao, Hội trường TAND thành phố Hải Phòng và Hội trường VKSND thành phố Hải Phòng.

Phiên tòa trực tuyến này vừa để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên hai cấp theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VKSND thành phố Hải Phòng, vừa để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chung của Viện kiểm sát hai cấp tại Hải Phòng theo Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao vai trò của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động” năm 2022.

Hoàng Hưng