leftcenterrightdel
 Toàn cảnh các buổi trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Kim Tùng, Trưởng phòng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự làm Trưởng đoàn cùng sự tham gia của các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND hai cấp và Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long.

Qua kiểm sát 16 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn, Đoàn kiểm sát nhận thấy, cơ bản Công an xã, phường, thị trấn thực hiện đúng quy định về công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, có tổ chức trực ban hình sự trực tiếp tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; sổ theo dõi ghi chép rõ ràng đúng cột mục theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm sát phát hiện còn một số tồn tại, thiếu sót như: một số tin báo do Công an xã, phường, thị trấn chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện còn chậm; kết quả giải quyết nguồn tin chưa được cập nhật đầy đủ vào sổ; nội dung tố giác ghi chưa rõ ràng, quá ngắn gọn chưa phản ánh hết nội dung vụ việc về giá trị thiệt hại tài sản, đặc điểm tài sản bị thiệt hại…

Kết thúc các cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị Công an cấp xã, đồng thời sẽ tổng hợp những vi phạm để ban hành kết luận và kiến nghị đến 8 Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện yêu cầu khắc phục những vi phạm, thiếu sót đã nêu nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tiếp nhận và xử lý nguồn tin về tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn trong thời gian tới.

Đào Lê – Nhựt Linh