leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tập huấn.

Qua buổi tập huấn, lãnh đạo VKSND TP Mỹ Tho đã hướng dẫn cán bộ, Kiểm sát viên chú ý thực hiện tốt những vấn đề cơ bản:

Đối với công tác báo cáo án: Phải kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Tòa án và của những người tham gia tố tụng; xem xét yêu cầu khởi kiện, các điều kiện khởi kiện, thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án; kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện tài liệu, chứng cứ; việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ vụ án của Tòa án.

Trên cơ sở đó xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất quan điểm giải quyết vụ án để lãnh đạo cho ý kiến trước khi tham gia xét xử. Việc nghiên cứu hồ sơ, báo cáo án phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 19, 20 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 2/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Điều 19 Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-VKSTC ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao).

Đối với công tác xây dựng hồ sơ kiểm sát án dân sự: Phải thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 2/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Điều 22 Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-VKSTC ngày 4/10/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao). Trong đó lưu ý xây dựng hồ sơ kiểm sát các vụ, việc dân sự thực hiện theo Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC-V5 ngày 22/5/2014 của Vụ 5 VKSND tối cao (nay là Vụ 9), còn xây dựng hồ sơ kiểm sát giải quyết án hành chính; vụ, việc kinh doanh thương mại; lao động,... thực hiện theo Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của Vụ 10 VKSND tối cao.

Ngoài ra, trong buổi tập huấn lãnh đạo đơn vị còn tổ chức triển khai Quyết định 299/QĐ-VKSTC ngày 19/8/2020 của VKSND tối cao ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân để cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị biết, thực hiện đúng quy định.

Buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động,… đối với những vụ án có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa nghiên cứu hồ sơ đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện, từ đó đề xuất quan điểm giải quyết vụ án có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Hồ sơ kiểm sát án dân sự được xây dựng đúng quy định theo quy chế nghiệp vụ của Ngành, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND TP Mỹ Tho./.

Nam Phong - Tống Nhân