leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát. (Ảnh:Trung Hiếu)

Tại buổi trực tiếp kiểm sát, đại diện lãnh đạo Cơ quan THAHS Công an huyện báo cáo kết quả công tác Thi hành án hình sự.

Theo đó, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục phạm nhân đến chấp hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Cơ quan THAHS Công an huyện đã lập đầy đủ hồ sơ thi hành án, mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi, ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ nội dung đối với từng bị án; thực hiện việc báo cáo về Cơ quan Thi hành án hình sự cấp trên hay chuyển giao cho UBND cấp xã quản lý theo thẩm quyền đúng theo quy định.

Việc xét rút ngắn thời gian thử thách của người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo được đảm bảo; công tác quản lý các trường hợp hoãn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện được Cán bộ phụ trách lập danh sách theo dõi, quản lý đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Đoàn kiểm sát đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nam Phong - Trung Hiếu