Hướng dẫn nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm về công nghệ công tin (CNTT) theo Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao đó là: “Toàn ngành Kiểm sát nhân dân xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành KSND. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành rà soát, đánh giá đúng thực trạng ứng dụng CNTT của đơn vị, đề xuất và kiến nghị những yêu cầu đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ, công tác trợ lý ảo trong cung cấp thông tin, các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác và phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy...”.

Về các nhiệm vụ cụ thể, căn cứ “Quy hoạch phát triển CNTT của ngành KSND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 2/12/2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nêu trên, Cục 2 chủ trì tham mưu xây dựng, trình lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của ngành KSND giai đoạn 2023 - 2025 đề ra lộ trình cụ thể, phân kỳ nhiệm vụ theo từng năm và xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Ngành trong năm 2023; xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng các phần mềm, ứng dụng CNTT trong ngành KSND. Thực hiện trong quý I năm 2023.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của đơn vị, trọng tâm là về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, mạng internet, đường truyền dữ liệu, truyền hình hội nghị trực tuyến, việc quản lý, sử dụng các phần mềm ứng dụng chung của Ngành và của đơn vị tự phát triển, kỷ luật công vụ trong việc nhập dữ liệu, khai thác các tính năng của ứng dụng, việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn hệ thống, phòng chống cháy nổ, về an ninh, bảo mật thông tin, chống xâm nhập, phá hoại, về đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, về công tác phối hợp và các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ CNTT; đề xuất, kiến nghị những bài toán, yêu cầu đặt ra từ thực tiễn cho việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ Kiểm sát.

Các đơn vị hoàn thành báo cáo các nội dung trên, gửi về VKSND tối cao (qua Cục 2 và Văn phòng VKSND tối cao) trước ngày 30/3/2023 để tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất với lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên toà hình sự ứng dụng CNTT xét xử trực tuyến. (Ảnh minh hoạ)

Về quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, Hướng dẫn nêu rõ: Xây dựng quy chế, quy định, ban hành văn bản giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân có liên quan; thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT đã trang bị như hệ thống truyền hình hội nghị, máy chủ, mạng LAN, kết nối mạng Internet, máy vi tính, máy scan, máy photocopy... Thường xuyên kiểm tra về bảo đảm an toàn hệ thống, phòng chống cháy nổ; định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa, thay thế kịp thời khi xảy ra sự cố, hỏng hóc, bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống. Các đơn vị quan tâm chỉ đạo lập và thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, bố trí kinh phí cho nội dung này.

Về quản lý, sử dụng các phần mềm ứng dụng, đến nay, VKSND tối cao đã trang bị, cài đặt hơn 10 phần mềm ứng dụng dùng chung trong toàn Ngành, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo (hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, hệ thống Thư điện tử công vụ, hệ thống Truyền hình hội nghị, Chữ ký số và mã định danh điện tử...), phục vụ quản lý hoạt động nghiệp như các phần mềm quản lý án (hình sự, dân sự, hành chính, đơn thư...), các phần mềm thống kê, truyền số liệu qua mạng, hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực thực số liệu điện tử truyền qua mạng Cục 2 cũng đã phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị phát triển phần mềm ứng dụng tổ chức tập huấn sử dụng và thiết lập các kênh thông tin để kịp thời tiếp nhận, trả lời các câu hỏi, hướng dẫn sử dụng, xử lý vướng mắc, khắc phục sự cố trong quá trình vận hành và ngay trong các phần mềm đều đính kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

Để tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng dùng chung của Ngành, VKSND tối cao lưu ý những nội dung đó là: Công chức, viên chức được giao quản lý, sử dụng phần mềm ứng dụng tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng để nắm vững, sử dụng thành thạo các tính năng của phần mềm. Khi có sự thay đổi nhân sự quản lý, sử dụng phần mềm ứng dụng phải tiến hành bàn giao, tập huấn trực tiếp, hướng dẫn sử dụng cho nhân sự mới.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao nêu tại Thông báo số 113/TB-VKSTC ngày 26/5/2022 của Văn phòng VKSND tối cao, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, siết chặt kỷ luật trong việc cập nhật dữ liệu, quản lý sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT...

Quá trình sử dụng các phần mềm ứng dụng, các đơn vị tổng hợp những vướng mắc, bất cập, đề xuất các yêu cầu quản lý, đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa, thay đổi, nâng cấp; đề cao trách nhiệm, góp ý cụ thể khi tham gia phối hợp trong việc khảo sát thực tế, đề ra các yêu cầu quản lý để xây dựng, kiểm thử, thí điểm, triển khai các phần mềm ứng dụng dùng chung của Ngành.

Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, Hướng dẫn nêu rõ: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 3/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong ngành KSND và Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 8/1/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong Ngành, Quy chế về bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng của VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ- VKSTC ngày 29/7/2021 và các văn bản về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, khắc phục các lỗ hổng mật.
P.V