Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, mới đây, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Nguyễn Hữu Cần, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn đã phối hợp cùng VKSND TP Gia Nghĩa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi kiểm sát.

Sau khi nghe đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa báo cáo số liệu, kết quả công tác và tình hình chấp hành pháp luật trong khâu công tác, Đoàn kiểm sát đã nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị này từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024.

Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn ghi nhận: Sau tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa  đã phân công Điều tra viên để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc phân công được thể hiện bằng quyết định và bằng văn bản theo đúng mẫu của Bộ Công an ban hành.

Khi giải quyết khiếu nại, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã thực hiện tốt trong công tác giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Các đơn khiếu nại sau khi tiếp nhận đều có báo cáo đề xuất thụ lý, trong quá trình giải quyết có tiến hành đối thoại với người gửi đơn. Sau đó, đơn vị này đã ban hành quyết định, các hồ sơ giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết được lập riêng.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng thời gian luật định. Số đơn tiếp nhận đều là khiếu nại quyết định do đồng chí Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra ký ban hành đều thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa giải quyết…

Mặt khác, quyết định giải quyết khiếu nại ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo nội dung. Khi giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa cơ bản đảm bảo đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại trong công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa. Qua đó, Đoàn đề nghị tại Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, để khắc phục và chấm dứt những thiếu sót, tồn tại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã tiếp thu những nội dung mà Đoàn kiểm sát kết luận./.

PV