Trong 6 tháng đầu năm 2024 VKSND huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 8/8 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã, đạt 100%, vượt chỉ tiêu thi đua ngành (166%), các cuộc kiểm sát đều có mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện tham gia giám sát, ngoài ra các cuộc kiểm sát có mời đại diện Cơ quan thi hành án hình sự huyện phối hợp thực hiện.

Qua công tác kiểm sát đã chỉ ra các vi phạm, thiếu sót để các địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, đảm bảo cho công tác quản lý giáo dục người chấp hành án tại địa phương thực hiện đúng quy định. 

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Mặc dù việc quản lý, giám sát được các địa phương thực hiện khá tốt, có chuyển biến so cùng kỳ các năm như lập đầy đủ các hồ sơ theo dõi, nhận xét, đánh giá, phân loại người chấp hành án, điểm danh, kiểm diệt hàng tháng, lập hồ sơ gửi về Cơ quan thi hành án hình sự huyện để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên qua kiểm sát vẫn còn một số địa phương còn có vi phạm thiếu sót, đơn vị đã ban hành 4 kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát trên 8 đơn vị được kết luận yêu cầu các Ủy ban nhân dân cấp xã chấn chỉnh khắc phục, điển hình các dạng vi phạm như: Phân loại hàng tháng việc chấp hành pháp luật đối với người đang chấp hành án chưa đúng quy định, không cập nhật đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi, không yêu cầu người chấp hành án ghi đúng cam kết theo hướng dẫn, vi phạm việc người chấp hành án treo đi khỏi nơi cư trú nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý, nhắc nhở, thành phần cuộc họp cho người chấp hành án cam kết chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với các kết luận có vi phạm, ngoài việc gửi các Ủy ban nhân dân cấp xã có vi phạm khắc phục, Viện kiểm sát cũng gửi đến các Ủy ban nhân dân cấp xã còn lại để rút kinh nghiệm chung, để các đơn vị này nhận dạng các loại vi phạm có thể mắc phải để không xảy ra vi phạm tương tự. Qua công tác kiểm sát, tất cả các đơn vị được kiểm sát đều ghi nhận kết quả kiểm sát của đơn vị Viện kiểm sát, biết được các vi phạm trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa thực hiện đúng, đủ, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay khi cuộc kiểm sát kết thúc.

Hoàng Anh - Văn Tân