leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành.

Dự và đồng chủ trì buổi hội nghị có đồng chi Nguyễn Kiến Thịnh - Viện trưởng VKSND thị xã Tân Châu; Thượng tá Phan Văn Sang - Thủ trưởng Cơ quan CSĐt Công an thị xã; đồng chí Trần Tấn Lợi - Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương; đồng chí Lê Xuân Toàn - Đồn Phó Đồn biên Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cùng các Kiểm sát viên VKSND thị xã và Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu.

HộI nghị được tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 229/QC-LN ngày 19/9/2022 về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn thị xã Tân Châu, kịp thời cập nhật các quy định của liên ngành cấp trên và hướng dẫn công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo liên ngành đã đánh giá nhìn chung kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị và việc thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thị xã Tân Châu trong thời gian qua ngày càng được nâng cao, chất lượng giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày càng được đảm bảo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tích cực tham luận đóng góp và làm rõ hơn những nội dung dự thảo quy chế phối hợp mới, đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới.

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới được xây dựng với 4 chương, 27 Điều, trên cơ sở kế thừa các quy định từ phạm vi, nguyên tắc phối hợp đến nội dung, trách nhiệm; quan hệ phối hợp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chế độ thông tin, báo cáo và công tác tổ chức sơ kết, tổng kết quy chế số 229/QC-LN, đồng thời bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã được phân công thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm thực hiện hoạt động điều tra, xác minh đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự, quy định của  Hướng dẫn số 15 ngày 29/8/2023 và Hướng dẫn số 10 ngày 10/4/2024 của Bộ Công an. 

Theo đó, công tác phối hợp đảm bảo các nguyên tắc: Mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, phân loại xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Hoạt động phối hợp phải thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ và được thực hiện ngay từ khi phát hiện các vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm hoặc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữ các cơ quan liên quan là hết sức cần thiết, qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đồng thời, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Tân Châu. 

Việt An - Khánh Vi