Thông qua công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) nhận thấy tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp.

Đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy chủ yếu là thanh niên, người đang độ tuổi lao động nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Có nhiều trường hợp là những người đã đi cai nghiện bắt buộc xong, bị tòa án xét xử về tội danh liên quan đến ma túy, đặc biệt có trường hợp đối tượng đang trong quá trình điều trị cai nghiện nhưng sau khi về địa phương vẫn tiếp tục sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phát hiện bắt giữ 32 vụ/77 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Thu giữ: 4,9260gam heroin; 10,7772gam Methamphetamine;  1,2776 gam MDMA; 2,1113g ketamine; 44,0078gam cần sa(dạng khô), trong đó khởi tố 21 vụ/21 bị can. Tất cả các bị can phạm tội đều trong độ tuổi lao động từ 25 đến 40 tuổi,  30% số bị can có tiền án hoặc nhân thân từng bị xét xử về tội phạm ma túy vẫn tiếp tục tái nghiện và tái phạm, 70% bị can đều chưa học hết văn hóa 12/12.

Theo Kiểm sát viên Vũ Xuân Trường, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do các đối tượng người nghiện ma túy phần lớn có trình độ văn hóa thấp, không có nghề nghiệp, không chịu khó lao động. Sau khi chấp hành án, cai nghiện ma túy trở về địa phương còn có tâm lý mặc cảm. Chưa nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên kịp thời của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, chưa được khuyến khích, hỗ trợ công ăn việc làm dẫn đến bị rủ rê, lôi kéo, tiếp tục phạm tội.

Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ sở cai nghiện ma túy và chính quyền nơi có người cai nghiện ma túy cư trú còn chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy của một số địa phương còn chưa tích cực.

Do đó, VKSND huyện Định Quán đã ban hành kiến nghị số 203/KN-VKS đề nghị Chủ tịch UBND huyện  tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp, giải pháp sau:

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn phối hợp, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chị thị số 21-CT/TW ngày 26/03/2008 của Bộ Chính trị, về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  Chỉ đạo các ban, ngành UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật phòng, chống ma túy nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn và vi phạm liên quan đến ma túy đặc biệt là các loại ma túy mới phát sinh hiện nay.

Tăng cường, củng cố chặt chẽ mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc giáo dục, phòng ngừa tội phạm ma túy. Các cấp xã, thị trấn cần gắn kết hơn nữa với gia đình, nâng cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh thiếu niên về tác hại của ma túy.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp giám sát của nhân dân trong cộng đồng dân cư. Động viên người dân tố giác tội phạm, phát động phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả của hoạt động tự quản. 

Chỉ đạo Phòng giáo dục Huyện và các Trường học kết hợp giữa công tác giảng dạy và triển khai các biện pháp tuyên truyền giáo dục cho học sinh về tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về xử lý hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật, tác hại của ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời, cung cấp thông tin về các đối tượng mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cho Công an địa phương để xác minh, xử lý kịp thời về tội phạm ma túy, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tạo công ăn việc làm cho các đối tượng sau khi đã được cai nghiện ma túy, xóa bỏ tâm lý mặc cảm của người nghiện ma túy sau khi trở về xã hội, giúp họ có điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, TAND huyện thực hiện tuyên truyền pháp luật thông qua việc đưa đi xét xử lưu động các vụ án nghiêm trọng tại những địa bàn trọng điểm về ma túy.

Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án phối hợp tăng cường trong công tác phát hiện bắt, khởi tố, truy tố và xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe nhằm giảm bớt tình hình tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Ngày 16/7, UBND huyện Định Quán đã có văn bản số 2761/UBND-NC chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện giải pháp và biện pháp như kiến nghị của VKSND huyện Định Quán đã ban hành về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy./.
Phi Sơn – KSV Xuân Trường