Kiến nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng được ban hành thông qua công tác kiểm sát Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2020/HC-ST ngày 15/5/2020 của TAND tỉnh Quảng Ngãi giải quyết vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Tấn Lộc, bà Phạm Thị Huệ (Cùng trú tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) với người bị kiện là UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, nội dung vụ án thể hiện, ngày 30/10/2018, TAND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 398/2018/TB-TA về việc bổ sung UBND TP Quảng Ngãi vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án nêu trên và đã nhiều lần triệu tập hợp lệ UBND TP Quảng Ngãi đến Tòa án làm việc, gửi các Công văn số 138/TA-HC ngày 17/4/2019; Công văn số 201/TA-HC ngày 13/6/2019 yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi có ý kiến bằng văn bản đối với yêu cầu của người khởi kiện và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan để giải quyết vụ án. Tuy nhiên UBND TP Quảng Ngãi không đến Tòa án làm việc, không gửi bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu của người khởi kiện và cung cấp tài liệu chứng cứ có nội dung liên quan, cũng như vắng mặt tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại mà không có lý do chính đáng. 

Việc không chấp hành yêu cầu của Tòa án nêu trên của UBND TP Quảng Ngãi là vi phạm quy định tại Điều 55, Điều 58 và khoản 3 Điều 93 Luật Tố tụng hành chính.

Ngoài ra, ngày 3/12/2018, UBND TP Quảng Ngãi ban hành văn bản số 9625/QĐ-UBND ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi thay mặt UBND TP Quảng Ngãi tham gia tố tụng. Tuy nhiên, sau đó Tòa án vẫn không nhận được bất kỳ văn bản ý kiến hay tài liệu chứng cứ nào do người ủy quyền của UBND thành phố cung cấp.

Việc UBND TP Quảng Ngãi và người được ủy quyền không thực hiện các nghĩa vụ tố tụng dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết vụ án, người khởi kiện bức xúc có nhiều đơn khiếu nại đến TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Do đó, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kiến nghị: Yêu cầu Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh và trả lời cho VKSND cấp cao tại Đà Nẵng biết về kết quả thực hiện kiến nghị này theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một phiên toà hành chính. (Ảnh minh hoạ)

Trên cơ sở nội dung kiến nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã nêu tại kiến nghị số 34/KN-VKS-HC ngày 8/6/2020, ngay sau đó, ngày 26/6/2020, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành công văn số 3187/UBND-NC gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; UBND các xã, phường yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chấp hành pháp luật Tố tụng hành hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố kết luận cho rằng, các nội dung sai sót được nêu trong kiến nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng là đúng thực tế; trách nhiệm này thuộc về UBND TP Quảng Ngãi và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố - Người được ủy quyền trong vụ án hành chính nêu trên.

UBND thành phố cũng cho biết, sau khi có thông báo về việc thụ lý vụ án và thông báo bổ sung người tham gia tố tụng, UBND thành phố đã ban hành các quyết định ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia tố tụng; đồng thời ban hành 4 công văn yêu cầu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có ý kiến về yêu cầu của người khởi kiện và cung cấp tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố vẫn không có văn bản ý kiến về yêu cầu của người khởi kiện, không cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan và vắng mặt tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại mà không có lý do chính đáng. Do đó, nghiêm túc phê bình Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã để xảy ra tình trạng nêu trên. 

UBND thành phố cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố có báo cáo giải trình và đề ra các biện pháp khắc phục liên quan đến các nội dung kiến nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, UBND thành phố còn đề ra các biện pháp chấn chỉnh sau vụ việc trên. Cụ thể, trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính 2015; chấp hành nghiêm trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định.

Người đại diện, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phải tham dự đầy đủ các phiên tòa hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc cử người đại diện tham dự đầy đủ các phiên tòa hành chính theo quy định tại Điều 60 Luật Tố tụng thành chính.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc chấp hành quy định của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

P.V (t/h)