Thực hiện Kế hoạch công tác số 05/KH-VKS ngày 02/01/2024 của VKSND tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch công  tác số 01 ngày 10/1/2024 của VKSND huyện Tiên Lữ về công tác đột phá năm 2024, là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thời gian vừa qua, VKSND huyện Tiên Lữ đã tích cực triển khai báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với tất cả Kiểm sát viên trong đơn vị.

leftcenterrightdel
  Kiểm sát viên Nguyễn Tiến Luật báo cáo án bằng sơ đồ tư duy vụ án Cố ý gây thương tích.

Việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy thể hiện đầy đủ, ngắn gọn toàn bộ quá trình tố tụng, nội dung vụ án, hệ thống chứng cứ, các vấn đề liên quan như: nhân thân bị can, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…, từng nội dung của sơ đồ tư duy được đình kèm các file tài liệu, hình ảnh, video đã được số hóa,  giúp Lãnh đạo Viện nắm được từng tài liệu, chứng cứ cụ thể trong hồ sơ vụ án.

Bằng ứng dụng phần mềm Xmind kết hợp số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, hình ảnh, chứng cứ kết hợp với việc tự thuyết trình, Kiểm sát viên tự tin báo cáo án trước  Lãnh đạo Viện, giúp Lãnh đạo Viện dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án để có hướng chỉ đạo giải quyết.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Trần Văn Mừng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

Sau khi nghe báo cáo án và quan sát sơ đồ tư duy, Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong đơn vị đưa ra những đánh giá, nhận xét,  góp ý đối với sơ đồ tư duy của từng Kiểm sát viên để sơ đồ tư duy của vụ án sau phù hợp hơn, hoàn thiện hơn sơ đồ tư duy của vụ án trước. Đây cũng là công tác tự đào tạo tại chỗ, “nắm tay chỉ việc” của Lãnh đạo VKSND huyện Tiên Lữ đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vừa nắm chắc nội dung vụ án, tài liệu, chứng cứ vừa thành thạo công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Bình Dương