Trước đó, VKSND huyện Ninh Giang đã có cuộc kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS dân sự huyện từ ngày 2/10/2019 đến ngày 2/11/2019, thời điểm kiểm sát từ ngày 1/10/2018 đến ngày 30/9/2019.

Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục THADS dân sự huyện Ninh Giang, VKSND huyện nhận thấy Chi cục THADS huyện Ninh Giang đã cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi hành án dân sự do Quốc hội và Cục THADS dân sự tỉnh Hải Dương giao về số việc, số tiền thi hành án trong đó tỷ lệ thi hành về việc đạt 80 %; về tiền đạt 48 %.

Các quyết định thi hành án được ban hành cơ bản đúng theo quy định của pháp luật, số việc thi hành án dân sự được đưa ra thi hành đúng thời hạn quy định. Việc xác minh, phân loại việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thường xuyên rà soát số việc có đủ điều kiện theo quy định để đề nghị xét miễn, giảm tiền thi hành án cho người phải thi hành án đảm bảo đúng thời gian, trình tự luật định.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Ninh Giang công bố quyết định, kế hoạch TTKS tại Chi cục THADS huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của Chi cục THADS huyện Ninh Giang thì qua kiểm sát VKSND huyện Ninh Giang phát hiện nhiều vi phạm trong công tác này, điển hình là các vi phạm sau: 

Vi phạm trong việc lập, sử dụng, bảo quản sổ thi hành án dân sự, hành chính cụ thể chưa cập nhật đầy đủ các quyết định thi hành án đã chuyển giao cho trại giam, trại tạm giam, cơ quan THAHS để theo dõi, quản lý. Vi phạm khoản 4 Điều 29 Thông tư số 1 ngày 1/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Không gửi quyết định thi hành án 2 việc cho người phải thi hành án là phạm nhân Phạm Phú Thông và Đỗ Đức Anh, cho trại giam nơi phạm nhân đang chấp hành án, vi phạm khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 7 ngày 6/2/2013 của Liên ngành trung ương.

Vi phạm quy chế về tổ chức kho vật chứng: cụ thể Chi cục THADS huyện không có kho vật chứng theo quy định, các vật chứng được quản lý tại phòng làm việc, nhà tắm, chân cầu thang của cơ quan... đã vi phạm vào khoản 3 Điều 1 Nghị định số 70 ngày 2/7/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18 ngày 18/02/2002 của Chính phủ;

Vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự đối với 3 trường hợp đã hết hạn tự nguyện thi hành, nhưng chấp hành viên chưa thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án. Vi phạm khoản 1 Điều 44 Luật THADS. Vi phạm chậm ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với việc có điều kiện thi hành, người thi hành án chây ì không thi hành đối với 3 hồ sơ có điều kiện thi hành án vi phạm khoản 1 Điều 46 Luật thi hành án dân sự.

Thông qua kiến nghị của VKSND huyện Ninh Giang yêu cầu Chi cục THADS dân sự huyện Ninh Giang thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan, nghiêm túc tổ chức, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những người có liên quan để xảy ra những vi phạm nêu trên. Đồng thời thông báo bằng văn bản quá trình thực hiện, khắc phục vị phạm nêu trên theo quy định cho VKSND huyện Ninh Giang.

Việc chủ động nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói riêng nhằm tăng cường phát hiện những thiếu sót, vi phạm của Chi cục THADS dân sự cùng cấp trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự, hành chính để kiến nghị, yêu cầu khắc phục sửa chữa vi phạm đảm bảo việc thi hành án được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục luật thi hành án dân sự và các văn bản liên quan quy định.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên khi được phân công kiểm sát hoạt động tư pháp. Góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Khẳng định Viện kiểm sát là niềm tin, chỗ dựa pháp luật vững chắc trong nhân dân.

Nguyễn Thành Trung