Trong năm 2018, VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữ đối với UBND các xã, phường: Ea Siên, Ea Drông, Bình Tân, An Lạc, Thiện An và Đạt Hiếu.

leftcenterrightdel
VKSND thị xã Buôn Hồ kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã, chỉ đạo UBND các xã, phường khắc phục, sửa chữa các vi phạm trong thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữẢnh: Chính Cương. 

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND thị xã Buôn Hồ nhận thấy, trong thời điểm từ 1/7/2017 đến 31/10/2018, UBND các xã, phường trên địa bàn đã thụ lý thi hành án treo 110 bị án. Trong đó, cũ 74, mới 36, đã thi hành án xong 38 bị án, còn đang thi hành 72 bị án; án phạt cải tạo không giam giữ 2 bị án, trong đó đã thi hành xong 2 bị án. UBND các xã, phường đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, giám sát và giáo dục người thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn các xã: Ea Siên, Ea Drông chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác tổ chức thi hành án treo. Cụ thể, đối với xã Ea Siên, bản nhận xét của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo của UBND xã Ea Siên căn cứ vào điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 63 Luật THAHS để nhận xét quá trình chấp hành án đối với 4 bị án là không đúng quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 68 Luật THAHS.

Bên cạnh đó, có 1 hồ sơ bị án thi hành án treo, ngày 27/4/2016, Cơ quan THAHS Công an thị xã Buôn Hồ đã triệu tập bị án lên cam kết chấp hành án. Ngày 4/5/2016, Cơ quan THAHS Công an thị xã Buôn Hồ bàn giao hồ sơ cho UBND xã Ea Siên. UBND xã đã phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục bị án. Quá trình chấp hành án từ ngày 4/3/2016 đến ngày 20/10/2016, bị án đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, nhưng đến ngày 7/2/2018 UBND xã Ea Siên mới báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan THAHS Công an thị xã Buôn Hồ biết.

Như vậy, UBND xã Ea Siên đã không kịp thời báo cáo vi phạm của bị án cho Cơ quan THAHS Công an thị xã Buôn Hồ để có hướng giải quyết. Trong hồ sơ bị án này, UBND xã không phối hợp với gia đình bị án trong việc giám sát, giáo dục; không thực hiện thống kê, báo cáo Cơ quan THAHS có thẩm quyền về kết quả thi hành án là vi phạm điểm e, i khoản 1 Điều 63 Luật THAHS.

Đối với xã Ea Drông, sổ theo dõi người THAHS tại UBND ghi chép thông tin chưa đầy đủ và không đúng mẫu của ngành Công an quy định. Bản tự nhận xét của 2 bị án được ông Trưởng Công an xã Ea Drông nhận xét nhưng không ký tên và đóng dấu xác nhận. Việc làm trên của UBND xã Ea Drông là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 68 Luật THAHS.

Những việc chưa thực hiện đúng pháp luật THAHS ở 2 xã nêu trên, trong đó có một số vi phạm mang tính phổ biến, kéo dài nhiều năm.

Qua việc kiểm sát phát hiện những vi phạm nêu trên, mới đây VKSND thị xã Buôn Hồ đã ký ban hành văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ: Quán triệt, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường khắc phục, sửa chữa những nội dung nêu trên và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, giám sát và giáo dục người thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của Luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ đạo Cơ quan THAHS Công an thị xã Buôn Hồ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và định kỳ tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ đối với UBND các xã, phường. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường và có chính sách phù hợp để khuyến khích sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tìm việc làm, ổn định cuộc sống, học nghề, hòa nhập cộng đồng.  

Chính Cương