Công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”(1), “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”(2).Công tác cán bộ là một trong những nội dung chủ yếu của công tác Đảng, công tác Chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”(3). Một trong 4 nội dung chủ yếu của công tác cán bộ được xác định trong Quân đội nhân dân nói chung, Ngành Kiểm sát quân sự nói riêng là “Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”(4).

Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nền tảng để xây dựng được đội ngũ cán bộ nói chung, và đối với cán bộ ngành Kiểm sát quân sự nói riêng. Để thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và việc xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” cùng với các biện pháp về tổ chức cán bộ còn cần phải có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Trung Hưng, phó Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương thăm và làm việc tại hai cấp Viện của ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2.

Hiện nay, thực trạng đội ngũ cán bộ Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 2 còn thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Ngành kiểm sát Quân khu 2 nguồn cán bộ kế cận bị thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại, biên chế đạt 90%, tuy nhiên, số cán bộ mới vào ngành năm 2018, 2019 chưa học nghiệp vụ kiểm sát chiếm tỉ lệ cao (chiếm 20%); kiểm sát viên, kiểm tra viên hiện có chỉ đạt 43% so với biên chế, đặc biệt, cấp Viện Quân khu kiểm sát viên Trung cấp chỉ đạt 30% so với biên chế.

Từ thực trạng cán bộ trên và xác định khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát quân sự” (5) Ngành kiểm sát quân sự đề ra yêu cầu phải đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn ngành, trong đó tập trung vào đối tượng cán bộ mới vào ngành, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ từng vị trí, chức trách nhiệm vụ. Từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm và bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

leftcenterrightdel
 VKSQS Khu vực 21 Quân khu 2 tổ chức tuyên truyền, PBGDPL ở Lữ đoàn 168 Quân khu 2. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và nghiêm túc của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự hai cấp Quân khu 2, công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, toàn ngành xác định nhiều biện pháp, hình thức đào tạo mới, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị như:

Thứ nhất, Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thành lập tổ giáo viên và xây dựng Kế hoạch “Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh” tại phiên tòa. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai trong toàn ngành, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, thành phần, nội dung, thời gian bồi dưỡng cụ thể, sát với đặc điểm tình hình. Các Viện cấp khu vực đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Viện mình và triển khai thực hiện, đánh giá cụ thể theo phân cấp. Hàng quý hoặc đột xuất Lãnh đạo viện Quân khu đều tổ chức các phiên họp cùng với tổ giáo viên đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, có những biện pháp, giải pháp kịp thời để khắc phục những vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thứ hai, Tập trung cán bộ trẻ về cấp Quân khu đào tạo, bồi dưỡng tập trung, đây là biện pháp, mô hình mới tuy nhiên đã phát huy hiệu quả tích cực. Tổ chức và triển khai cho cán bộ, Kiểm sát viên tự nghiên cứu các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ. Viện KSQS quân khu và Viện KSQS khu vực trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, đánh giá về chất lượng học tập, nghiên cứu các văn bản. Qua đó, cán bộ, Kiểm sát viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nghiên cứu tạo ra một phong trào học tập sôi nổi từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ ba, Tích cực tổ chức học tập, nghiên cứu những nội dung mới cho cán bộ, kiểm sát viên. Trong năm 2019 đã tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên 5 buổi học tập kinh nghiệm về “Số hóa hồ sơ vụ án” tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và xây dựng Kế hoạch “Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh” tại phiên tòa, tổ chức hội nghị toàn ngành để triển khai. Qua việc triển khai thực hiện, các cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành đã chủ động, tích cực, nghiên cứu, trao đổi những nội dung mới, những sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào “Số hóa hồ sơ vụ án”.

Trong6 tháng đầu năm 2019, Viện KSQS hai cấp đã phối hợp với Tòa án quân sự thực hiện thí điểm công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, dữ liệu tại 01 phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự thành công, đạt chất lượng cao và tiếp tục thực hiện “Số hóa hồ sơ vụ án” đối với vụ án đang kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 để học tập, rút kinh nghiệm trong toàn ngành.

Thứ tư, Tổ chức 100% các phiên tòa rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên học tập, đối với các phiên tòa rút kinh nghiệm đều được lập kế hoạch cụ thể và tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của lãnh đạo Viện và các cán bộ tham dự phiên tòa, Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử thấy được những ưu điểm, tồn tại, thiếu sót của mình, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xét hỏi, luận tội và đối đáp, tranh luận, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa và rèn luyện tác phong, bản lĩnh nghiệp vụ của người cán bộ ngành Kiểm sát.

leftcenterrightdel
Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại Tòa án Quân sự Quân khu 2 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Viện đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, giải quyết vụ án. Đồng thời, thấy được những mặt mạnh và điểm yếu của Kiểm sát viên để đánh giá cán bộ chính xác, toàn diện, từ đó bố trí, phân công cán bộ phù hợp với năng lực và có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành ngày càng trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, Toàn ngành đã tích cực triển khai tổ chức học tập, nghiên cứu những nội dung mới cho cán bộ, kiểm sát viên. Ngoài việc giao thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo các khâu nghiệp vụ, các mặt công tác, các vụ án, vụ việc đang giải quyết, còn biên tập các vụ án đã giải quyết ở cấp quân khu, cấp khu vực theo định hướng và mục đích của từng giai đoạn tố tụng giao cho cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu đề xuất để nhận xét đánh giá.

Qua các biện pháp tổ chức đồng bộ, thiết thực đã tạo đã tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Cán bộ kiểm sát đã xây dựng được động cơ học tập, rèn luyện nghiêm túc, có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, từng bước hình thành kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng xây dựng báo cáo đề xuất. Chất lượng báo cáo đề xuất giải quyết vụ án vụ việc của các Kiểm sát viên trẻ được nâng lên và sự tiến bộ rõ nét qua chất lượng công việc trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

Với sự chỉ đạo triệt để, sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, kiểm sát viên trong toàn Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 2, công tác đào tạo bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ đã thu được kết quả bước đầu, những chỉ tiêu đã đề ra trong Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ Ngành Kiểm sát quân sự quân khu trong sáu tháng đầu năm 2019 đều đạt và vượt.

Việc thực hiện công tác đào tạo dần đi vào nề nếp, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên nắm chắc nghiệp vụ, tiếp thu các nội dung đào tạo một cách thấu đáo và có chiều sâu. Trong thời gian tới, Ngành kiểm sát quân sự quân khu 2 sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ gắn với tổng hợp những kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, đảm bảo nâng cao trình độ cán bộ, kiểm sát viên về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp của Đảng trong tình hình mới./.

(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, H.2011, tr.27.

(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H.2011, tr.240.

(3), (4) Điều 1 Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 548-QĐ/QU ngày 29/5/2018 của Quân ủy Trung ương.

(5) Chương trình công tác Ngành kiểm sát quân sự năm 2019.

 

Trung úy Bùi Thị Minh Thu - VKS Quân sự Quân khu 2