leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phối hợp Công an hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm. (Ảnh:VT)

Vừa qua, VKSND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phân công Kiểm sát viên và Điều tra viên theo dõi, hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 11 xã, 1 thị trấn trên địa bàn huyện.

Với mục đích nhằm thường xuyên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

leftcenterrightdel
 Clip Kiểm sát viên phối hợp Công an hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Kiểm sát viên và Điều tra viên đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn về công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, công tác lập hồ sơ tiếp nhận, phân loại, báo cáo, đề xuất xử lý ban đầu, công tác lập hồ sơ kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an các xã, thị trấn…

Qua công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã, thị trấn, đã kịp thời hướng dẫn khắc phục những thiếu sót trong việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm.

Văn Tuấn