Qua kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Nhân Đạo, VKSND huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) phát hiện có nhiều vi phạm: Về sổ sách, chưa tiến hành kết sổ khi hết năm công tác, chưa ghi đầy đủ cột mục, như cột người chấp hành án treo hết thời gian thử thách không ghi thông tin. Trong sổ có hai trường hợp gồm: Đình Việt Hùng chấp hành xong thời gian thử thách từ ngày 21/4/2017 và Nguyễn Văn Lịch chấp hành xong thời gian thử thách ngày 29/01/2017 nhưng vẫn còn trong sổ theo dõi.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) tiến hành kiểm sát trực tiếp tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn. 

Về việc tiếp nhận hồ sơ: Một số hồ sơ không có biên bản giao nhận giữa Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đắk R’lấp với UBND xã Nhân Đạo hoặc có biên bản giao nhận nhưng không ký xác nhận của bên giao. Một số hồ sơ không ghi đầy đủ ngày, tháng, năm trong quyết định phân công người giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, hoặc việc phân công không kịp thời, không đúng thời gian…

Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục: Việc cho người được hưởng án treo viết bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật chưa đầy đủ (3 tháng 1 lần). Việc kiểm điểm bị án không đúng quy định như đa số hồ sơ người chấp hành án treo chấp hành tốt pháp luật và nghĩa vụ nhưng UBND xã Nhân Đạo cho bị án viết bản kiểm điểm hoặc bị án vi phạm về nghĩa vụ do không có mặt tại UBND xã đúng thời hạn nhưng bản kiểm điểm bị án lại có ký xác nhận.

Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật: Khi người được hưởng án treo chấp hành xong thời gian thử thách, UBND xã Nhân Đạo chậm chuyển hồ sơ cho Cơ quan thi hành án hình sự để xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách cho người được hưởng án treo theo quy định.

Tương tự, tại UBND xã Đắk Sin: Về sổ sách theo dõi bị án chấp hành án treo, thông tin ở các cột mục ghi chép chưa đầy đủ như: Cột bản án không ghi ngày, tháng, năm, không ghi tên Tòa án nào xét xử, vì vậy không xác định được thời gian thử thách của bị án; việc xác định thời gian thử thách tại các cột mục trong sổ còn chưa chính xác.

Tại thời điểm kiểm sát, đoàn tiến hành kiểm sát 7 hồ sơ chấp hành án treo. Trong đó, hồ sơ của Lương Văn Quý, UBND xã Đắk Sin chậm phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; hồ sơ Ngô Văn Thưởng cho bị án viết bản tự nhận xét trước khi được UBND xã tiếp nhận hồ sơ, phân công người giám sát giáo dục; hồ sơ Nguyễn Thị Diệp và hồ sơ Nguyễn Hữu Nghĩa, bị án chưa có quyết định thi hành án nhưng đã có biên bản giao nhận hồ sơ và phân công người giám sát, giáo dục; một số hồ sơ bị án không vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo, nhưng UBND xã lại yêu cầu bị án viết bản tự kiểm điểm là không đúng quy định.

Sau khi tiến hành kiểm sát trực tiếp tại hai xã này và phát hiện nhiều vi phạm thiếu sót nêu trên. Do đó, VKSND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) mới đây đã ban hành 02 văn bản kiến nghị, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo và Chủ tịch UBND xã Đắk Sin chỉ đạo khắc phục vi phạm đã nêu và rút kinh nghiệm chung trong đơn vị, không để vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới. Đồng thời, có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát hơn trong việc thi hành án hình sự tại địa phương.

Nguyễn Chính