leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát. 

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Phụ trách Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm trưởng đoàn, cùng với thành viên.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật tại Nhà Trại tạm giam 6 tháng cuối năm 2023, Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Qua kiểm sát, về cơ bản, đã tổ chức, quản lý giam giữ theo đúng quy định của pháp luật; lập hồ sơ và các loại sổ sách theo dõi cụ thể, ghi chép rõ ràng. Hồ sơ tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được lưu cơ bản đầy đủ các tài liệu liên quan, đúng quy định pháp luật.

Việc tuần tra, canh gác buồng giam giữ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Ngoài ra, Đoàn cũng chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND tỉnh Bình Thuận đã công bố dự thảo kết luận, qua đó ghi nhận về những kết quả đạt được trong thời gian qua của Trại tạm giam, Công an tỉnh Bình Thuận và đề nghị phát huy hơn nữa những ưu điểm, kiến nghị khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Bích Phương – Phòng 8