VKSND tối cao vừa ban hành văn bản số 5435/VKSTC-V12 gửi Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả, rút kinh nghiệm, yêu cầu về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong hoạt động tư pháp.

Theo Thông báo số 5435/VKSTC-V12, thời gian qua, VKSND tối cao đã tăng cường công tác hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế nghiệp vụ và tiến hành tổng rà soát, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kết quả các công tác này đã được Quốc hội đánh giá cao.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND các cấp được quan tâm thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, một số VKSND cấp tỉnh tham gia tiếp công dân với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, một số đồng chí Viện trưởng VKSND cấp tỉnh đã tích cực tham gia tiếp công dân cùng Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; tỉ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của toàn Ngành đạt 89,4%; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đạt 74,8%.

Đồng thời, VKSND các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý đơn do các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội chuyển đến, tại các VKSND cấp tỉnh, khi tiếp nhận đơn này đều được lãnh đạo Viện kiểm sát chỉ đạo ưu tiên xem xét, báo cáo kịp thời.

Ngoài ra, một số VKSND cấp tỉnh đã có biện pháp tăng cường thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, phát hiện và ban hành nhiều văn bản kiến nghị có chất lượng, mở rộng đối tượng kiểm sát trực tiếp ngoài cơ quan điều tra.

Đối với việc xây dựng Báo cáo Quốc hội về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV, nhìn chung, các VKSND cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, thời hạn gửi báo cáo, góp phần quan trọng cho việc xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Quốc hội.

leftcenterrightdel
VKSND các cấp luôn đề cao công tác tiếp công dân. (Ảnh minh hoạ) 

Cũng theo VKSND tối cao, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm.

Theo đó, chất lượng giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền tại VKSND cấp huyện còn hạn chế, nhiều vụ việc nội dung giải quyết còn sơ sài. Một số Viện kiểm sát cấp tỉnh gửi không đầy đủ quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đến Vụ 12 - VKSND tối cao để theo dõi, kiểm tra theo quy định; tiến độ giải quyết đơn và thông báo kết quả giải quyết đơn một số trường hợp còn chậm...

Ngoài ra, việc báo cáo về kết quả giải quyết đơn do các Cơ quan chuyển đến tại một số VKSND còn thực hiện chưa đúng thẩm quyền; một số VKSND cấp tỉnh không gửi đầy đủ báo cáo tháng, 6 tháng; việc xây dựng Báo cáo Quốc hội không đảm bảo nội dung theo đề cương và gửi chậm thời hạn, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, báo cáo chung của toàn Ngành...

Từ các tồn tại, hạn chế trên, VKSND tối cao (Vụ 12) đề nghị: VKSND cấp tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Thông báo đến các đơn vị, quận, huyện để rút kinh nghiệm chung, có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Thông báo này.

Đối với Viện kiểm sát địa phương có quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định tố tụng bị hủy, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh chỉ đạo theo dõi việc giải quyết lại; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết lại tố giác, tin báo tội phạm hoặc các vụ án, vụ việc khác đã bị hủy yêu cầu giải quyết lại, đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; kiên quyết xử lý những trường hợp người được giao nhiệm vụ thiếu trách nhiệm hoặc cố ý bỏ lọt hoặc làm oan sai (nếu có).

Đối với đơn do các cơ quan Đảng, Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyển đến VKSND các cấp có thẩm quyền giải quyết cần quản lý chặt chẽ, ưu tiên xử lý, giải quyết và lưu ý báo cáo, thông báo việc xử lý, giải quyết theo đúng quy định và đảm bảo yêu cầu.

P.V