leftcenterrightdel
 Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự.

Để thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo đơn vị VKSND huyện Nam Sách đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm đối với đồng chí Kiểm sát viên phụ trách bộ phận, đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên trong đơn vị phải tham gia nghiêm túc các phiên tòa rút kinh nghiệm để đóng góp ý kiến giúp Kiểm sát viên hoàn thiện thiếu sót, hạn chế và cùng học tập, rút kinh nghiệm chung.

Từ thời điểm 1/12/2023 đến 31/5/2023 đơn vị đã tổ chức 9 phiên tòa tự rút kinh nghiệm án hình sự, 2 phiên tòa tự rút kinh nghiệm án dân sự. Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhận xét, đánh giá hoạt động của Kiểm sát viên, nghiêm túc chỉ ra tồn tại cần khắc phục.

leftcenterrightdel
 Sau phiên tòa đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm không những là một trong các biện pháp đảm bảo thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, góp phần chống xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội mà còn là hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiệu quả.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã giúp các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị cùng nhau chỉ ra những mặt tích cực để phát huy những tồn tại thiếu sót cần khắc phục; từ đó nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa và nâng cao chất lượng tranh tụng của các Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Hồng Ngọc - VKSND huyện Nam Sách