leftcenterrightdel
Tập thể Phòng 9, VKSND tỉnh Tiền Giang. 

Cụ thể trong vụ án tranh chấp “Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật” giữa nguyên đơn anh T. và bị đơn anh H. 

Tại Bản án sơ thẩm đã tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh T,. Phần đất sân chung của hai nhà số 55/1 (anh T. đứng tên) và số 55/2 (anh H. đứng tên) có tổng diện tích 34,3m2. Buộc anh H. và các thành viên trong hộ  phải chấm dứt hành vi cản trở việc sử dụng sản chung nhà của anh T. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm tuyên xử: Chấp nhận một phần kháng cáo của anh H. sửa một phần bản án sơ thẩm. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của anh T. về việc yêu cầu anh H. trả lại phần đất “sân chung” có diện tích 34,3m. Buộc anh H. có nghĩa vụ di dời các cây trồng trên đất; tháo dỡ một phần hàng rào trụ bê tông, vách tường + song sắt, cửa cổng song sắt và chấm dứt hành vi cản trở anh T. sử dụng phần đất 34,3m.

*Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

- Về công tác kiểm sát lập hồ sơ vụ án: Tại Điều 12 của Quy chế số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao có quy định rất chặt chẽ và chi tiết về lập hồ sơ kiểm sát, nên Kiểm sát viên được phân công cần chú ý vì đây là những tài liệu, chứng cứ rất quan trọng trong suốt quá trình tố tụng. Có kiểm sát tốt thì các thao tác cũng như quan điểm khi giải quyết vụ án sau này sẽ đảm bảo hơn.

- Việc xác định quan hệ tranh chấp: Theo Điều 5 BLTTDS có ghi “...Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự...chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó”, đây là một trong những căn cứ để làm cơ sở giải quyết vụ án, vì đương sự sẽ có những yêu cầu của khởi kiện việc gì, nếu quá trình thực hiện công tác kiểm sát xác định chưa rõ, không đầy đủ, không chính xác thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong việc nghiên cứu, giải quyết vụ án tiếp theo.

Trong vụ án này, bản án sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp “Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật” là chưa xem xét toàn diện, xác định chưa đúng quan hệ tranh chấp. Bởi vì, theo đơn khởi kiện nguyên đơn anh T. yêu cầu bị đơn (anh H.) phải tháo dỡ rào chắn, di dời cây trồng, trả lại sân chung và không được có hành vi cản trở nguyên đơn đi lại lối đi vào nhà. Lẽ ra, trong quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên phải chú ý đến yêu cầu khởi kiện của đương sự, trong vụ kiện nay phải xác định thêm quan hệ tranh chấp là “Đòi quyền sử dụng đất” là mới đúng quan hệ tranh chấp theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, các tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Khoản 2 Điều 26, Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu trả lại “sân chung” là không có căn cứ, mà chỉ được quyền sử dụng phần đất nói trên làm lối đi ra đường công cộng do quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đã được xác lập từ năm 1996. Án sơ thẩm còn tuyên buộc các thành viên trong hộ anh H. phải chấm dứt hành vi cản trở việc sử dụng “sân chung” của anh .T và di dời các cây trồng trên đất... , là vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, theo hồ sơ thể hiện nguyên đơn chỉ yêu cầu anh H. chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật. 

Lẽ ra, trong suốt quá trình kiểm sát việc thụ lý, xét xử tại phiên tòa sơ thẩm Kiểm sát viên phải chú trọng đến các chứng cứ, nhất là các tài liệu có liên quan về đất đai để làm căn cứ giải quyết vụ án, nếu quá trình kiểm sát xét thấy hồ sơ chưa đủ căn cứ phải thực hiện quyền “yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ”  theo Điều 97 của BLTTDS năm 2015.

Phòng 9, VKSND tỉnh Tiền Giang