Theo đó, qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, VKSND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang nhận thấy TAND huyện đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc ra thông báo thụ lý vụ việc dân sự, thông báo trả lại đơn khởi kiện, đảm bảo thời hạn gửi quyết định, bản án cho Viện kiểm sát, đương sự...

Tuy nhiên, qua kiểm sát nhận thấy TAND huyện còn chưa thực hiện đúng theo quy định về việc ban hành bản án, như: Bản án hôn nhân có VKS tham gia phiên tòa nhưng trong phần nội dung vụ án và phần nhận định của Tòa án chưa ghi ý kiến của VKS là chưa thực hiện đúng quy định của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn biểu mẫu trong tố tụng dân sự, cụ thể là chưa thực hiện đúng điểm 25, 26 phần hướng dẫn sử dụng mẫu số 52-DS (mẫu bản án dân sự) (2 trường hợp).

Ngoài ra, qua công tác kiểm sát, đơn vị còn phát hiện Tòa án có vi phạm như: Việc gửi bản án, quyết định cho VKS còn trễ hạn, chưa đảm bảo đúng theo quy định Khoản 2, Điều 269; Khoản 1, Điều 212; Khoản 3, Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (5 trường hợp); Vi phạm thời hạn gửi quyết định chuyển vụ án dân sự theo Khoản 1, Điều 41 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (1 trường hợp).

VKSND huyện đã kiến nghị đến đồng chí Chánh án TAND huyện Tân Phú Đông có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục vi phạm nêu trên và đã có văn bản chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát./.

Thanh Phong - Thanh Toàn