Theo đó, VKSND huyện Tân Phú Đông nhận thấy trong thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, qua công tác kiểm sát vụ án Huỳnh Cẩm Nguyên can tội cố ý gây thương tích nhận thấy còn một số vi phạm.

Cụ thể: Theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án.

Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra không gửi cho Viện kiểm sát một tài liệu, biên bản nào để thực hiện việc kiểm sát, cho đến khi kết thúc điều tra mới chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát.

Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định về kiểm tra, đánh giá chứng cứ: Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải kiểm tra đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện mọi chứng cứ đã thu thập về vụ án.

Tuy nhiên trong vụ án này, Điều tra viên không thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chứng cứ, dẫn đến việc nhiều tài liệu phải thu thập lại mới đảm bảo theo trình tự tố tụng. Do chưa thực hiện việc kiểm tra nên khi kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố, hồ sơ chưa được sắp xếp theo trình tự quy định, gây rất nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu của Viện kiểm sát.

Theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định về biên bản ghi lời khai của những người tham gia tố tụng: Khi tiến hành hoạt động tố tụng phải lập biên bản theo mẫu thống nhất. Tuy nhiên trong vụ án này, khi tiến hành ghi lời khai người tham gia tố tụng Điều tra viên lại ghi biên bản theo mẫu của Bộ luật Tố tụng năm 2003 là chưa đúng quy định.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, người có thẩm quyền có quyền tiến hành các hoạt động như: Thu thập thông tin tài liệu, đồ vật, xác minh nguồn tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi .v.v. Tuy nhiên trong vụ án này Cơ quan điều tra thực hiện việc khám nghiệm hiện trường sau khi khởi tố vụ án là chưa đúng quy định.

Vi phạm nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian giải quyết.

Để bảo đảm việc khởi tố, điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng VKSND huyện Tân Phú Đông kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú Đông chỉ đạo Điều tra viên được phân công giải quyết các vụ án phải nghiên cứu và thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP của VKSND tối cao – Bộ Công an- Bộ Quốc phòng ngày 19/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kiểm điểm Điều tra viên để rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết vụ án, giúp cho việc giải quyết án hình sự được tốt hơn trong thời gian tới.

Với các nội dung kiến nghị trên, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú Đông đã tiến hành họp kiểm điểm đối với Điều tra viên trực tiếp thực hiện công tác thụ lý giải quyết án và chỉ đạo cán bộ, điều tra viên nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư số 04/2018 của Liên ngành trung ương định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời Cơ quan điều tra có văn bản trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Thanh Phong - Văn Nơi