leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Trước đó, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị thời gian áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng Võ Minh Hiếu là từ 12 - 18 tháng, dựa vào nhân thân, thời gian và hình thức sử dụng ma túy.

Tại phiên họp, Hiếu thừa nhận có nghiện và sử dụng ma túy. Chủ tọa trong quá trình làm việc đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, vai trò của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, giải thích cho đối tượng nghiện biết việc cai nghiện không phải là hình thức xử lý hình sự mà là biện pháp chữa bệnh cho người nghiện, giúp người nghiện sau khi cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe người nghiện, kiềm chế sự tái nghiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Kiểm sát viên tham gia phiên họp đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án.

Sau khi xem xét, TAND huyện Cao Lãnh đã chấp nhận đề nghị của VKS áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện đối với Võ Minh Hiếu.

Kim Ngân