Công văn của VKSND tối cao ban hành nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Thông báo số 17/TB-VKSTC ngày 28/1/2021 về chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (cơ sở giam giữ), VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, của Viện trưởng VKSND tối cao trong việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giam giữ.

Cụ thể, VKSND các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giam giữ nhằm không để xảy ra dịch bệnh tại cơ sở giam giữ, kịp thời cập nhật, quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, các quy định hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế và của VKSND tối cao trong việc phòng chống dịch bệnh, tránh lây lan.

Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của VKSND tối cao (Vụ 8) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các cơ sở giam giữ được nêu tại công văn số 1359/VKSTC-V8 ngày 1/4/2020.

leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát huyện Yên Phong, Bắc Ninh tiến hành kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an huyện, trong đó có công tác phòng chống, dịch COVID-19. (Ảnh minh hoạ - VKS Yên Phong)

Yêu cầu Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện chủ động phối hợp với các cơ sở giam giữ trong việc nắm bắt diễn biến, tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an và của địa phương để lựa chọn phương thức kiểm sát cho phù hợp, nhất là tại các địa phương Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh khác đang bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Quá trình kiểm sát phải đặt yêu cầu phòng chống dịch là trước tiên, các nơi ổ dịch COVID-19 bùng phát phức tạp chỉ trực tiếp kiểm sát khi thực sự cần thiết; chú ý kịp thời phát hiện các vi phạm cũng như các sơ hở, thiếu sót của cơ sở giam giữ trong phòng dịch khi cho thăm gặp, nhận quà để kiến nghị khắc phục và phòng ngừa.

Đối với hoạt động kiểm sát định kỳ, căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương khi đang bùng phát phức tạp thì yêu cầu cơ sở giam giữ tự kiểm tra, báo cáo và tổng hợp kết quả, hoàn thiện hồ sơ kiểm sát theo quy định của Ngành.

Đối với hoạt động kiểm sát đột xuất, trong trường hợp cần thiết thì mới tiến hành kiểm sát trực tiếp. Quá trình thực hiện, Kiểm sát viên phải nghiêm túc thực hiện phòng dịch theo quy định, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh từ nguồn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mang đến các cơ sở giam giữ. Trường hợp cấp bách, phát sinh người bị giam, giữ bị dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở giam giữ, yêu cầu báo cáo nhanh (bản Fax hoặc điện thoại ngay) về VKSND tối cao (Vụ 8) để phối hợp chỉ đạo giải quyết.

Ngoài ra, công văn của VKSND tối cao nhấn mạnh, sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, tiếp tục thực hiện công tác kiểm sát theo Hướng dẫn công tác năm 2021 để đảm bảo Kế hoạch công tác đề ra.

P.V