leftcenterrightdel
 Nhiều thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. (Ảnh minh hoạ)

Chánh Thanh tra TP HCM vừa ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTTP về thanh tra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ (thuộc UBND huyện Cần Giờ) thông báo kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

Theo đó, qua thanh tra cho thấy việc quản lý, bảo vệ, phát triển Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ năm 2016, 2017 còn tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, chưa thực hiện việc nghiên cứu về "quá tuổi thành thục" (tuổi lão hóa) của các loài cây đặc trưng của Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ để có kế hoạch phát triển, đảm bảo độ phủ xanh của Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, đảm bảo rừng đạt chất lượng, phát triển bền vững; thực hiện việc trồng và chăm sóc rừng nhưng không thực hiện công tác tỉa thưa để đảm bảo mật độ cây theo quy định, đảm bảo rừng đạt chất lượng, phát triển bền vững; việc lập hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng còn thiếu sót.

Việc giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình chưa cân đối giữa diện tích được giao và lao động giữa rừng, dẫn đến lực lượng bảo vệ rừng không đảm bảo quân số theo định mức quy định; trách nhiệm thuộc về Trưởng ban, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Trưởng phòng Quản lý phát triển tài nguyên Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

Thanh tra chỉ rõ việc UBND huyện Cần Giờ cấp kinh phí hoạt động cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ còn thiếu sót, không giao dự án toán thu làm tăng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cần Giờ.

Qua những thiếu sót trên Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra.

Riêng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ phải Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra.

Đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, đề xuất trình UBND TP HCM phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ nói riêng và công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng trên đại bàn thành phố nói chung, theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp quy định pháp luật./.

Nguyễn Lánh