Hai cấp VKSQS Quân khu 2 gồm VKSQS Quân khu và các VKSQS khu vực 21, 22, 23 thực hiện chức năng nhiệm vụ trên địa bàn 9 tỉnh của Quân khu 2 gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.

Đây là địa bàn miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và Quốc phòng, an ninh; diện tích rộng với hơn 64 nghìn km2, đường biên giới dài hơn 1.400 km tiếp giáp Trung Quốc và Lào; các đơn vị Quân đội trên địa bàn Quân khu với quân số đông, đứng chân ở nhiều địa điểm khác nhau; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; việc buôn bán ma túy, hàng cấm qua biên giới vẫn rất phức tạp, tác động bởi mặt trái cơ chế thị trường; là địa bàn phức tạp về an ninh, dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa nên đã phát sinh và tiềm ẩn phát sinh tội phạm, vi phạm liên quan đến Lực lượng vũ trang (LLVT).

Trong những năm qua, hai cấp VKSQS Quân khu 2 đã luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, quy định lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; tranh thủ sự ủng hộ của trên, tuân thủ nghiêm túc quan điểm, nội dung chỉ đạo của Ngành, đề ra nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật. 

leftcenterrightdel
 Lễ ký kết quy chế phối hợp với 9 VKSND cấp tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.
Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của ngành kiểm sát; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tranh thủ sự ủng hộ của trên, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, khích lệ, động viên kịp thời các hoạt động của cán bộ, Kiểm sát viên gắn với việc quán triệt thường xuyên việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp: VKSQS 2 cấp Quân khu 2 đã tăng cường trách nhiệm công tố, gắn trách nhiệm công tố trong tất cả các hoạt động tố tụng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng cũng như cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm, điển hình như việc việc tổ chức ký kết quy chế giữa VKSQS Quân khu và VKSND 9 tỉnh trên địa bàn (năm 2024) thực hiện Công văn số 593/VKSTC-QSTW 22/02/2021 của VKSND Tối cao “Về việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Viện kiểm sát quân sự các cấp” được VKSQS trung ương, Quân khu, các cơ quan đơn vị đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành báo cáo án bằng sơ đồ tư duy kết hợp trình chiếu tài liệu số hóa trong buổi báo cáo án truy tố.

Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và công tác phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu, các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương để xác định nội dung tuyên truyền sát với như cầu thực tiễn. Nâng cao chất lượng giáo án, bài giảng; đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với khả năng tiếp thu của từng đối tượng được tuyên truyền; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp đối với cán bộ tuyên truyền; phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa lưu động, gắn nội dung tuyên truyền với thực tiễn sinh động trong giải quyết các vụ án sát với tình hình thực tế.  

Từ năm 2019 đến nay, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với: Giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 226 vụ/336 người (so với giai đoạn 2013-2018 tăng 38,7% về số vụ, tăng 41,3% về số người); kiểm sát điều tra 110 vụ/191 bị can (so với giai đoạn 2013-2018 tăng 13,7% về số vụ, tăng 38,4% về số người); truy tố 77 vụ/ 158 bị can (so với giai đoạn 2013-2018 tăng 14,1% về số vụ, tăng 32,7% về số người); kiểm sát xét xử tổng số 82 vụ/161 bị cáo (so với giai đoạn 2013-2018 tăng 2,5% về số vụ, tăng 8,7% về số người), phối hợp với Toà án quân sự tổ chức 50  phiên toà rút kinh nghiệm, hơn 20 phiên toà công bố chứng cứ, tài liệu bằng hình ảnh, 8 phiên toà xét xử lưu động.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSQS Quân khu 2 thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm.

Nhiều vụ án khó, phức tạp do Lãnh đạo Viện trực tiếp, độc lập thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử để rút kinh nghiệm. Làm tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự hơn 30 cuộc; ban hành yêu cầu tự kiểm tra báo cáo 16 cuộc. Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo nền nếp, đúng pháp luật, tiếp 23 lượt công dân, xử lý hơn 115 đơn, đặc biệt là đã tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn kéo dài, vượt cấp. 

Thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn, yêu cầu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, VKSND Tối cao, VKSQS trung ương về công tác tuyên truyền. Tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị về nội dung, nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như tham gia kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ngày văn hóa tinh thần của Quân khu; tư vấn pháp luật những lĩnh vực phức tạp về đất quốc phòng, vay nợ tín dụng đen, đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật … với tinh thần trách nhiệm cao, đạt chất lượng tốt. Chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng lên đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

leftcenterrightdel
VKSQS Quân khu 2 tuyên truyền pháp luật tại Lữ đoàn 604 Quân khu 2.

Đã phối hợp tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật được 142 buổi = 320 giờ cho hơn 69.107 lượt cán bộ, chiến sĩ; xây dựng được 1 clip tuyên truyền về ngành, qua đó nâng cao được vị thế, dấu ấn của VKSQS. Viết và đăng tải trên 122 tin, bài phản ánh các mặt công tác trên tủ sách pháp luật Quân khu, các báo, tạp chí chuyên ngành; xây dựng 10 đề tài giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật do Quân khu tổ chức, trong đó có 2 đề tài đạt giải C; ngoài ra hưởng ứng tham gia các cuộc thi khác do Ngành Kiểm sát, Quân khu, địa phương phát động và đạt nhiều thành tích cao (điển hình bài dự thi tìm hiểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam của đồng chí Vũ Thị Trang đạt giải Nhì toàn quốc).  

Những kết quả nổi bật trên đã góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ, đáp ứng và góp phần ổn định tình hình chính trị, giảm thiểu vi phạm, tội phạm, được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và VKSQS trung ương đánh giá cao, để lại cho hai cấp Viện nhiều kinh nghiệm quý báu quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ như: Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSQS; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện và chấp hành nguyên tắc lãnh đạo tập trung thống nhất trong ngành kiểm sát; coi trọng công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì nghiêm kỷ luật ngành, tích cực rút kinh nghiệm nghiệp vụ, đặc biệt các lĩnh vực phức tạp như tham nhũng, kinh tế, ngân hàng, an ninh mạng, còn ít kinh nghiệm xử lý; kịp thời biểu dương, khích lệ tinh thần tự giác, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, nhân viên.  

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, hai cấp Viện đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đối với 1 tập thể; VKSND tối cao tặng bằng khen đối với 10 tập thể, tặng 1 Cờ thi đua ngành Kiểm sát, 2 cờ thi đua dẫn đầu khối; VKSQS trung ương tặng 5 Giấy khen; được Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng đối với 5 tập thể, 9 danh hiệu Đơn vị tiên tiến...và nhiều phần thưởng khác là những ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của hai cấp Viện, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 
Thượng tá Đỗ Minh Hưởng - Phó Viện trưởng VKSQS Quân khu 2