Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thùy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua 1 và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

Năm 2021, Khối thi đua 1 - tỉnh Sóc Trăng có 7 đơn vị, bao gồm: VKSND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra và Công an tỉnh Sóc Trăng. VKSND tỉnh Sóc Trăng là Khối trưởng Khối thi đua 1.

leftcenterrightdel
Trao cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu khối năm 2022 

Tại Hội nghị, đại diện Khối trưởng đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Khối. Theo đó trong năm 2021 dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng nhưng lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo định hướng mục tiêu thiết thực cho mỗi phong trào thi đua.

Các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình, cũng như bám sát chương trình công tác và giao ước thi đua, hoàn thành đạt và vượt các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Qua phát động và sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các đơn vị phát hiện được nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được đề nghị biểu dương, khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Trao cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng năm 2022

Tai hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận, đánh giá phân tích những ưu điểm và kết quả đạt được trên các mặt công tác của từng đơn vị trong Khối thi đua 1; đồng thời làm rõ những hạn chế, thiếu sót và đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nội dung, hình thức thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Bên cạnh đó, Khối đã tiến hành suy tôn, bình chọn đơn vị Thanh tra tỉnh nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như tổ chức ký kết giao ước thi đua và trao cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 1 năm 2022 là Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. 

Việt An - Hoàng Phong