leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Nghệ An bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương, đã đi sâu phân tích về tình hình, đặc điểm tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng, tác động đến kết quả công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh; đánh giá thực trạng, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại. Qua đó, đề tài đã chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của hạn chế, tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp, bám sát thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng nghiệm thu, TS Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học thay mặt Hội đồng ghi nhận sự nghiêm túc, công phu, nỗ lực của Ban chủ nhiệm trong quá trình thực hiện Đề tài. Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, đồng chí Tôn Thiện Phương tiếp thu và sẽ chỉnh sửa đối với các ý kiến của thành viên hội đồng.

leftcenterrightdel
 Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua đề tài khoa học “Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án về tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng và giải pháp” 

Kết quả đánh giá, Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua đề tài khoa học “Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án về tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng và giải pháp” của VKSND tỉnh Nghệ An đạt loại xuất sắc.

Nguyễn Hương Ly