leftcenterrightdel
 VKSND huyện Thái Thụy ký "Quy chế phối hợp liên ngành trong thụ lý, giải quyết, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm".

Trong thời gian qua, các ngành chức năng liên quan đã chủ động phối hợp thông báo nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để tiếp nhận xử lý, đồng thời thông báo cho VKSND huyện biết để kiểm sát việc giải quyết theo quy định của BLTTHS. Tuy nhiên để nâng cao hơn nữa chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, gắn trách nhiệm giữa các ngành chức năng trên địa bàn huyện. VKSND huyện Thái Thụy, trên cơ sở quy định của pháp luật và đặc thù thực tế của địa phương đã chủ trì soạn thảo xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong thụ lý, giải quyết, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, được liên ngành tích cực phối hợp thực hiện. 

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm được xây dựng gồm 4 Chương, 11 Điều, quy định từ phạm vi, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc phối hợp đến nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa liên ngành các cơ quan trong tiếp nhận, phân loại, giải quyết, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; quan hệ phối hợp trong quản lý nguồn tin về tội phạm và điều khoản thi hành.

leftcenterrightdel
 Huyện Thái Thụy ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Công tác phối hợp đảm bảo nguyên tắc: Mọi nguồn tin về tội phạm phải được thông tin, tiếp nhận, giải quyết kiểm sát việc giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận nguồn tin tội phạm. Thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm là hết sức cần thiết. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các ngành, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thái Thụy./.

Nguyễn Xuyến