Năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn Hương Sơn tiếp tục tăng và diễn biến phức tạp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra (Biên Phòng, Kiểm Lâm) đã khởi tố 74 vụ 87 bị can (tăng 15 vụ 36 bị can so với năm 2018); đáng chú ý là nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 29 vụ 25 bị can (chiếm 39,2%), trong đó, có nhiều vụ án đối tượng phạm tội là người Lào, thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có trường hợp dùng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng...

Trước tình hình trên, tập thể Lãnh đạo VKSND huyện Hương Sơn- tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Hương Sơn chủ trì họp liên ngành ký kết quy chế phối hợp trong tiếp nhận giải quyết tin nhắn báo, tố giác tội phạm 20119

Đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát. Các khâu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý là nhiều chỉ tiêu công tác đạt cao so với yêu cầu của Quốc hội và của Ngành, như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt 94,2% (vượt 4,2%), tỷ lệ giải quyết giai đoạn truy tố đạt 100% (vượt 5%), xác định 6 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm đạt 7,2% (vượt 2,2%), phối hợp tổ chức 6 phiên tòa lưu động, 10 phiên tòa rút kinh nghiệm (Hình sự: 7, Dân sự: 3).

Qua công tác kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ 2 bị can; ban hành 2 kháng nghị; 12 bản kiến nghị, các bản kháng, kiến nghị đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không có án đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội…

Bên cạnh đó, đơn vị đã chú trọng xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ cũng như chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp liên ngành, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát để đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về trách nhiệm công vụ, kết quả lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu; chất lượng, tiến độ thực hiện công việc được giao của cán bộ, công chức.

Năm 2019, Lãnh đạo đơn vị đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, kiểm sát viên. Thông qua các cuộc kiểm tra này đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ, việc chấp hành các quy chế, quy định của Ngành. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động nghiệp vụ từng bước được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được duy trì nền nếp.

Năm 2020, Lãnh đạo đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các đạo luật về tư pháp... và các Chỉ thị của VKSNDTC, Kế hoạch của VKSND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của VKSND theo quy định pháp luật. Đổi mới biện pháp thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác kiểm sát; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Chú trọng thực hiện các hình thức đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên theo hướng: Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Hương Sơn giỏi 1 việc, biết nhiều việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020); chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Hoài Thương