Theo đó, tại Quyết định số 284/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân do đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong quá trình xây dựng, chỉnh lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Theo đó, 2 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen gồm: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao; Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

7 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen gồm: Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14; Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), VKSND tối cao, nguyên Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Hoàng Anh Tuyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ 14; Nguyễn Hồng Quân, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Lê Thị Kiều Nga, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Phạm Thị Thuỳ Linh, Trưởng phòng thuộc Vụ 14; Đinh Công Văn, Điều tra viên sơ cấp, Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Tiếp đó, tại Quyết định số 285/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tỉnh đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc tham mưu, đề xuất cho Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

P.V